Consell assessor

El Consell Assessor té la funció d’assessorar el director de la càtedra a petició d’aquest i es reunirà com a mínim un cop l’any per informar el pla anual d’activitats i la distribució del pressupost de la càtedra.

 • Jordi Ferrer
  Vicerector UdG
 • Carme Hortal / Judit Rabat
  Educació
 • Dr. Ramón Novell / Dr. Pere Plaja
  Sanitat
 • David Encinas
  ViuAutisme
 • Jessica Serrano
  SaGi
 • Irene Farrero
  Persona amb Autisme
 • Susana Puig
  Mare nen amb autisme
 • Dr. Paco Jiménez
  Director honorífic