Experts de prestigi

El consell científic de la Càtedra té com a objectiu assessorar a nivell científic i tècnic al director de la Càtedra sempre que aquest ho sol·liciti, tant en la publicació d’informacions i documents en la seva pàgina web com en l’estructura organitzativa de la mateixa. Els membres del consell científic són experts reconeguts en el camp de l’autisme i dels trastorns del desenvolupament.

 • Berta Salvadó Salvadó
  Neuropsicòloga i Logopeda, directora del centre COADI.
  Vocal de col.legi de Logopedes de Catalunya.
  Professora associada de la UOC, UB i Blanquerna.
 • Dr. Paco Jiménez
  Catedràtic d'Educació Especial de la Universitat de Girona.
  Director Honorífic de la Càtedra d'Autisme de la UdG.
 • Dr. Jose Ramón Alonso
  Catedràtic de Biologia Celular.
  Director del Laboratori de Plasticitat neuronal i Neuroreparació de l'Institut de Neurociències de Castilla y León.
 • Dra. Montserrat Pàmias Metge Psiquiatra.
  Presidenta de la Societat Catalana de Psiquiatria Infanto-Juvenil.
  Cap de salut mental infantil i juvenil del Consorci Sanitari Parc Tauli.