Objectius

Els objectius principals de la Càtedra d'Autisme de la UdG són:

 • Referència
  Esdevenir el centre de referència pel que fa a l’autisme, tant per professionals com per les famílies a través de la presència en el territori a nivell provincial i també fora de les comarques gironines
 • Recerca
  Promoure l’estudi i la recerca
 • Activitats
  Organitzar activitats de reflexió, debat i difusió
 • Formació
  Promoure la formació continuada i la docència no reglada
 • Congressos
  Promoure i organitzar congressos, jornades i simposis especialitzats
 • Divulgació
  Promoure la creació i presentació de documents de divulgació general sobre l’autisme i de llibres especialitzats
 • Suport
  Donar suport informatiu i de derivació a les famílies