El meu fill/a és autista?

Si has detectat que el teu fill/a té dificultats per comunicar-se, a l’hora de relacionar-se amb els altres o que presenta unes conductes una mica diferents a la resta de nens de la seva edat, potser t’has plantejat que el teu fill/a pugui ser autista. Tot i que el diagnòstic d’autisme és complex, aquest vídeo i la informació que trobaràs a continuació et poden donar algunes pistes.

SENYALS D'ALERTA

Si continues preocupat/da per l'evolució del teu fill/a, et recomanem que llegeixis aquests senyals d’alerta. Aquests indicadors ens recomanen que ens posem en contacte amb un especialista:

Al voltant dels 12 mesos
 • No balbuceja (practica diferents sons)
 • No fa gestos com saludar amb la mà, assenyalar per demanar alguna cosa o mostrar objectes
 • No reconeix el seu nom ni respon quan se’l crida
 • No s’interessa ni s’implica en jocs interactius senzills, com el ralet-ralet o similars
Entre els 12 i els 18 mesos
 • No diu paraules senzilles
 • No respon al seu nom
 • Presenta un ús limitat o reduït del contacte ocular
 • Manca de balbuceig social/comunicatiu, és a dir, com si imités una conversa amb l’adult
 • No imita de manera espontània
 • No assenyala per demanar (protoimperatiu)
 • No mira cap a on assenyalen els altres
 • No ensenya o mostra objectes
 • Té una conducta estranya davant els sorolls
 • Manca d’interès en jocs d’interacció senzills amb els adults com el “cu-cut” o “ralet-ralet”
Cap els 24 mesos
 • No diu frases de dues o més paraules, que siguin espontànies i no només repeticions del que ha sentit
 • Té dificultats per mantenir el contacte ocular quan se li parla i no segueix objectes amb la mirada
 • No s’implica en jocs compartits i sembla no gaudir de la relació compartida amb altres persones
Cap els 36 mesos
 • Utilitza poques paraules, no construeix frases curtes, té dificultats per comprendre instruccions senzilles
 • Té poc interès en altres nens, té dificultats per separar-se de la mare o de la persona cuidadora
 • Té dificultats per manipular objectes petits
 • Té poc joc simbòlic, és a dir, a jugar amb nines, a comprar, a fer veure que construeix...
 • Cau de manera freqüent, té dificultats a pujar i baixar escales
Possibles signes d'autisme a qualsevol edat
 • Evita el contacte ocular i prefereix estar sol
 • Té dificultats per comprendre les emocions dels altres
 • No ha desenvolupat la parla o té moltes dificultats per comunicar-se
 • Repeteix paraules o frases constantment (ecolàlies)
 • Li molesten els canvis petits en les seves rutines o al seu voltant
 • Té interessos molt restringits
 • Fa moviments repetitius com aleteig amb les mans, balanceig o donar voltes sobre sí mateix
 • Té reaccions inusuals o molt intenses davant de sons, olors, gustos, textures, llums i / o colors

Font d'Informació: AutismSpeaks

Informació Important

Si en qualsevol moment el teu fill/a perd habilitats o deixa de fer coses que abans podia fer, busca un/a especialista perquè li facin un estudi del desenvolupament.

Si el teu fill/a té entre 18 i 30 mesos existeix una eina validada a l'estat Espanyol que ens pot orientar a identificar les dificultats del nen/a. Aquest qüestionari es diu M-CHAT-R (Llista modificada per senyals d’autisme en nens petits) és un qüestionari que pot ajudar a determinar si el teu fill ha de ser avaluat per un professional especialitzat. És molt important saber que amb aquesta prova NO TENIM UN DIAGNÒSTIC D'AUTISME. Si després de veure el video i llegir els senyals d'alarma creus que el teu fill podria tenir aquestes dificultats, pots completar aquest test, imprimir-lo i portar-li al teu pediatra o especialista perquè l'examini. Accedir al qüestionari

Per un diagnòstic definitiu, cal recórrer a un professional especialista amb experiència en trastorns del desenvolupament per realitzar una avaluació més completa i acurada.

DIAGNÒSTIC

El diagnòstic d'autisme es pot fer a partir dels 30 mesos d'edat, tot i que fins als 5 anys aquest diagnòstic s'haurà de revisar anualment per veure l'evolució del nen. L'estudi diagnòstic és un procés complex que han de portar a terme varis professionals, com a mínim un psicòleg i un neuropediatra o psiquiatra infantil. No existeixen anàlisis de sang o indicadors biològics per aquest diagnòstic. Per tal que els resultats siguin més objectius i fiables els especialistes utilitzen dues eines molt concretes:

 • ADOS-2: Observació semi-estructurada dirigida a valorar el desenvolupament de les habilitats socials i comunicatives. A través de la interacció i participació en diferents activitats com el joc, contes, conversa, i material adaptat segons l'edat i el nivell de llenguatge, l'especialista valora aquestes àrees.
 • ADI-R: Entrevista en profunditat on es pregunta als progenitors sobre les habilitats comunicatives, socials i de conducta del nen al llarg del seu desenvolupament.

Per aconseguir un diagnòstic acurat és altament recomanable passar les dues proves. Els especialistes han d'estar formats i tenir experiència en la implementació d'aquestes dues proves per poder-les utilitzar.

L'anàlisi d'aquestes dues proves ens donarà una puntuació que ens dirà si el nen està dintre de les Condicions de l'Espectre Autista i quin nivell d'afectació presenta en aquell moment en concret.

Dels 12 als 30 mesos es pot aplicar l'ADOS-T que ens dirà el grau de risc de presentar un Condició de l'Espectre Autista.

Per acabar de conèixer perfectament el perfil evolutiu de cada nen/a, serà necessari complementar l'estudi diagnòstic amb proves de llenguatge, d'intel.ligència i d'autonomia.