Recursos per a professionals

Informació per a professionals de tots els àmbits

Informació i Formació

Un dels objectius principals de la Càtedra d'Autisme de la UdG és la creació de canals d'informació perquè els professionals dels àmbits educatius, socials i sanitaris puguin accedir amb rapidesa i fiabilitat a eines informatives contrastades.

Què és l'Autisme?

Els trastorns de l’espectre autista (TEA) són alteracions del desenvolupament de diverses funcions del sistema nerviós central, que es caracteritzen per la presència de dificultats específiques en les àrees social, comunicativa i cognitiva.

Què és l'Autisme?

Bibliografia

Llistat de llibres interesants per a professionals.

Explorar la bibliografia

Artícles Científics

L'Autisme és un dels camps més investigats i amb més publicacions científiques de la neurociència. Això pot comportar un excés d'informació sovint difícil de gestionar. Aquí us presentem alguns articles que us seran molt interessants.

Explorar el llistat d'artícles

Recursos online

Pàgines interessants per la creació i adaptació de recursos

Accedir

Diccionari de termes i organismes

Aquest diccionari de termes i organismes específics té l'objectiu de facilitar la comprensió d'informes i procediments específics de l'autisme.

Accedir al diccionari

Tinc un nen amb autisme a l'aula!

Cada vegada hi ha més alumnes amb TEA a les escoles. El caràcter variable del propi trastorn fa que cap nen amb TEA sigui igual i, per tant, hem d’adaptar-nos al màxim a les peculiaritats i característiques de cada cas concret.

En aquest apartat us oferim un seguit d’idees i recomanacions que, com a professionals, caldria que tinguéssim en compte.

Accedir a les recomanacions